21st May, Sat, Nammalwar Tirunakshatram(Birthday)

alzhvars-8-namma21st May, Saturday, is Nammalwar Tirunakshatram (Birthday). He is the 8th alzhwar out of 12 alzhwars very well known for his many hymns on devotion to Vishnu. Details about his birth star, place etc are available here.

Contributions of What Nammazhwar or Nammalwar:

Nammaazhwar contribution of 4 works which can be compared to all Vedas(numbering 1296 hymns) to the 4th thousand of the Divya Prabhandham includes the entire 4th thousand and part of the 3rd thousand. These works are

  • Thiruviruththam (100 verses) – Rig Vedha Saaram
  • ThiruvAsiriam (7 verses) – Yajur Vedha Saaram
  • Thiruvaimozhi (1102 verses) – Sama Vedha Saaram
  • Periya Thiruvandhadhi (87 verses) – Atharvana Vedha Saaram.

What to do on this day?

Chant the Swami Nammazhwar Thanian (poem) (given by Alavandhar):

mAthA pithA yuvadhayas thanyA vibhoothi: |
sarvam yadhEva niyamEna madhanvayAnAm ||
Aatyasya na: kulapathEr vagulAbhirAmam |
Srimath thathangri yugalam pranamAmi moordhnA ||||

Vaazhi Thirunaamam – To be recited daily or monthly nakshatram of Nammaazhwar

thirukkurugaip perumaaL_than thiruththaaLkaL vaazhiyE
thiruvaana thirumukaththuch che(v)vi enRum vaazhiyE
irukku mozhi en nenchil thEkkinaan vaazhiyE
endhai edhiraasarkku iRaivanaar vaazhiyE
karukkuzhiyil pugaa vaNNam kaaththaruLvOn vaazhiyE
kaasiniyil aariyanaayk kaattinOn vaazhiyE
varuththamaRa vandhennai vaazhviththaan vaazhiyE
madhurakavi thambiraan vaazhi vaazhi vaazhiyE.

Ana thiruvirutham nooRum aruLinAn vAzhiyE
Asiriyam Ezhu pAttaLitha pirAn vAzhiyE
InamaRa andhAdhi eNbathEzhIndhAn vAzhiyE
ilagu thiruvAymozhi Ayirathoru nURRiraNduraithAn vAzhiyE
vAnaNiyum mAmAdak kurugai mannan vAzhiyE
vaikAsi visAgathil vandhudhithAn vAzhiyE
sEnaiyar kOn avathAram seydha vaLLal vAzhiyE
thirukkurugai sadagOpan thiruvadigaL vAzhiyE

mEdhiniyil vaikAsi visAgathOn vAzhiyE
vEdhathai senthamizhAl virithuraithAn vAzhiyE
Adhi guruvAy puviyil avatharithOn vAzhiyE
anavaradham sEnaiyar kOn adi thozhuvOn vAzhiyE
nAdhanukku nAlAyiram uraithAn vAzhiyE
nanmadhurakavi vaNangum nAvIRan vAzhiyE
mAdhavan poRpAthugaiyAy vaLarndharuLvOn vAzhiyE
magizh mARan sadakOpan vaiyagathil vAzhiyE

Verses from Upadesa Rathnamalai (total 74 pasurams) on Nammaazhwar – Swami Manavaala Maamunigal – Recited daily or at least selected verses on particular azhawar/aachary’s thirunakshatram/monthly nakshatram

Eraar vaigaasi * visaagaththin ERRaththai *
paarOr aRiyap pagarginREn * seeraarum
vEdham thamizh seydha * meyyan ezhilgurugai *
naadhan avadhariththa naaL.

undO vaigaasi * visaagaththukku oppu orunNaaL *
undO sadagObarkku oppu oruvar? * undO
thiruvaaymozhikku oppu * then_gurugaikku undO *
orubaardhanil okkum oor ?

Mangala Slokam

SrinagariyAm mahApuryAm thAmraparNyutharE thadE |
SrithindruNee moolathaRmnE satakOpAya mangaLam ||