Latest Slokas:

 

Previous Slokas:

Guru Parampara Slokas 
haryashtakam
Krishnastakam
panchayuda-Stotram
slokaDwayam
SlokaTrayam
Parathvadi Panchakam 
Sri Saranagati Slokam
Charama slokas
TiruppavaiPasurams
Aditya Hrudayam
VishnuSahasranamam
BhagavadGita Slokas 
sankeshepa_ramayanam 
Rama-Paduka-Aradhana-in-English 
Rama-Paduka-Aradhana-in-Telugu 
vishvaksena-ashtottharam 
Vishwaksena Pooja